Litania do Błogosławionego Jakuba Strzemię

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, jaśniejący żywą wiarą, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, umocniony wielką nadzieją, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, roztropny w działaniu, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, sprawiedliwy w rządzeniu, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wstrzemięźliwy w używaniu dóbr doczesnych, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, mężny w trudnościach i przeciwnościach życia, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, pełen darów Ducha Świętego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu módl się za nami.,
Błogosławiony Jakubie, miłośniku i apostole czci Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszkańskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, niezmordowany w głoszeniu nauki Chrystusowej, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, nauczycielu braci odłączonych od Kościoła, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, nawracający niewierzących, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, opiekunie ubogich, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, obrońco uciśnionych, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, miłośniku jedności i zgody, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, ojcze i stróżu naszej ojczyzny, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, możny patronie przed Bogiem, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wsławiony wielu cudami, módl się za nami.

Abyśmy Boga kochali nade wszystko, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła Świętego, uproś nam u Boga
Abyśmy byli gorliwymi czcicielami Najświętszego Sakramentu, uproś nam u Boga
Abyśmy często i godnie przyjmowali Komunię Świętą, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszą ojczyznę, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszych bliźnich i wyświadczali im dobro, uproś nam u Boga
Abyśmy ciebie zawsze wzywali i naśladowali, uproś nam u Boga
Abyśmy za twoim wstawiennictwem doznawali łaski cudów, uproś nam u Boga
Abyśmy z tobą królowali w niebie, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Jakubie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Patron w bólu głowy.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl