Litania do bł. Jakuba Strzemię

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ (STREPY), BISKUPA

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, jaśniejący żywą wiarą, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, umocniony wielką nadzieją, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, roztropny w działaniu, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, sprawiedliwy w rządzeniu, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wstrzemięźliwy w używaniu dóbr doczesnych, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, mężny w trudnościach i przeciwnościach życia, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, pełen darów Ducha Świętego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu módl się za nami.,
Błogosławiony Jakubie, miłośniku i apostole czci Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszkańskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, niezmordowany w głoszeniu nauki Chrystusowej, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, nauczycielu braci odłączonych od Kościoła, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, nawracający niewierzących, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, opiekunie ubogich, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, obrońco uciśnionych, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, miłośniku jedności i zgody, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, ojcze i stróżu naszej ojczyzny, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, możny patronie przed Bogiem, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, wsławiony wielu cudami, módl się za nami.

Abyśmy Boga kochali nade wszystko, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła Świętego, uproś nam u Boga
Abyśmy byli gorliwymi czcicielami Najświętszego Sakramentu, uproś nam u Boga
Abyśmy często i godnie przyjmowali Komunię Świętą, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszą ojczyznę, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszych bliźnich i wyświadczali im dobro, uproś nam u Boga
Abyśmy ciebie zawsze wzywali i naśladowali, uproś nam u Boga
Abyśmy za twoim wstawiennictwem doznawali łaski cudów, uproś nam u Boga
Abyśmy z tobą królowali w niebie, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Jakubie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

 

Patron w bólu głowy.

 

Litania do bł. Jakuba Strzemię PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!