Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do bł. Bronisławy

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Wierna służebnico Niepokalanej, módl się za nami.
Ozdobo Zakonu Norbertańskiego, módl się za nami.
Strażniczko klasztoru zwierzynieckiego, módl się za nami.
Drogowskazie świętości, módl się za nami.
Świątynio żywej wiary, módl się za nami.
Oazo nadziei i ufności, módl się za nami.
Pochodnio Bożej miłości, módl się za nami.
Wzorze pokory i posłuszeństwa, módl się za nami.
Zwierciadło ludzkiej godności, módl się za nami.
Przykładzie dobrowolnego ubóstwa, módl się za nami.
Lilio czystości, módl się za nami.
Pokutująca za grzechy świata, módl się za nami.
Nauczycielko cierpliwości, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Obrono dobrej sławy, módl się za nami.
Matko sierot i osób samotnych, módl się za nami.
Apostołko pojednania i braterstwa, módl się za nami.
Przyjaciółko młodzieży i ludzi dobrej woli, módl się za nami.
Opiekunko ludu krakowskiego, módl się za nami.
Patronko Narodu Polskiego, módl się za nami.

My grzeszni przez Ciebie Boga prosimy, przyczyń się za nami.

Zrozumienie sensu życiauproś nam u Boga.

Umiejętność odczytywania znaków czasu, uproś nam u Boga.
Pokój i sprawiedliwość,
uproś nam u Boga.
Życzliwość i miłość dla bliźnich,
 uproś nam u Boga.
Zdolność do ofiar i poświęceń, uproś nam u Boga.
Roztropność w działaniu,
uproś nam u Boga.
Prostolinijność w postępowaniu,
uproś nam u Boga.
Odpowiedzialność za otrzymane zdolności,
uproś nam u Boga.
Wierność życiowemu powołaniu,
uproś nam u Boga.
Wrażliwość na sprawy zbawienia,
uproś nam u Boga.
Łaskę chrześcijańskiej śmierci, uproś nam u Boga.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami bł. Bronisławo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste który powiedziałeś: Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech Mnie naśladuje, udziel nam łaski, abyśmy za przykładem bł. Bronisławy dźwigali krzyże naszego życia z pełnym poddaniem się Twojej świętej woli, która nas wiedzie do wiecznych radości, gdzie Ty żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen

 

Źródło: http://www.norbertanki.w.krakow.pl/litania/

 

Patronka chorych na Dżumę, Cholerę.

Litania do bł. Bronisławy
PDF

Nowenna do bł. Bronisławy

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Litania do bł. Bronisławy