KORONKI DO ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI

 

 

 


Budowa koronki oparta jest na Pismach Św. Benedykta, znakach na medaliku, a 7 paciorków oznacza Siedem Sakramentów.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku Św. Benedykta:
Miłosierny Boże Ojcze, daj nam mądrość, abyśmy odkrywali Ciebie, inteligencję, abyśmy mogli rozumieć Ciebie, staranność, abyśmy zawsze szukali Ciebie, cierpliwości, abyśmy czekali na Ciebie i mogli Cię oglądać wiecznie i tu w życiu doczesnym głosić Ciebie wszystkim przez moc Ducha Chrystusa, naszego Pana. Amen.

NA PIERWSZYM DUŻYM PACIORKU:
Boże, nasz Ojcze, w swojej dobroci, daj nam rozum, abyśmy pojmowali Ciebie, percepcję, abym rozpoznawali Ciebie i doceniali wszystko co mamy od Ciebie.

Na 7 małych paciorkach:
Daj nam poznać Twoje drogi, Panie, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twej Ewangelii.

NA DRUGIM DUŻYM PACIORKU:
Niech Twoja życzliwość prowadzi nas do oglądania Ciebie, byśmy jeszcze bardziej Ciebie zgłębiali i duchem zawsze byli z Tobą.

Na 7 małych paciorkach:
Światłem niech będzie nam Krzyż Święty, a nigdy wodzem smok przeklęty.

NA TRZECIM DUŻYM PACIORKU:
W Swojej Łaskawości, obdarz moje serce kontemplacją Ciebie, oczy, by widziały Ciebie i język, by mówił o Tobie.

Na 7 małych paciorkach:
Bądź Miłosierny, Panie, w godzinie naszej śmierci.

NA CZWARTYM DUŻYM PACIORKU:
W Swoim Miłosierdziu, wybacz nam grzechy i daj cierpliwie czekać w tym ziemskim czasie na Ciebie.

Na 7 małych paciorkach:
Idź precz, szatanie, duchu złości, nigdy nas nie kuś do marności. Złe to, co proponujesz nam. Sam swoją truciznę pij.

NA ZAKOŃCZENIE:
Daj nam świętą śmierć i życie w Twojej obecności, Panie i Boże nasz. Amen.

 

Patron wzywany przez chorych na: Różę, Chrypkę, Kamicę, przez konających, otrutych, przy zatruciach, gorączce.

 

Koronki do św. Benedykta z Nursji PDF

Litania do Św. Benedykta z Nursji

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Benedykta z Nursji

Koronki do Św. Benedykta z Nursji

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!