Koronka do Świętej Marii Magdaleny

Koronka składa się z medalika świętej, 3 paciorków perłowych symbolizujących łzy, 10 czerwonych oznaczających grzechy.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na medaliku ze Św. Marią Magdaleną:

Święta Mario Magdaleno, pomagaj mi poznać moje grzechy, abym mógł zabiegać o przebaczenie i o uwolnienie od złego. Módl się za mnie, abym mógł być bliżej Jezusa i umiłowała Go jako swego Zbawiciela.

Modlę się w intencji…..(wymienić osobę), aby dostąpiła łaski widzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz otrzymał przebaczenia grzechów. Nam zaś pomagaj wytrwać do końca w dobrym i osiągnąć zbawienie.

Pierwsze trzy perłowe paciorki:

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

I czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Ty słuchałaś nauk Pana Jezusa i chodziłaś za Nim. Wyproś nam łaskę, abyśmy tak samo rozumieli Słowa Chrystusa, wypełniali je i chodzili Jego drogami. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

II czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Pan uwolnił cię od złych duchów i dolegliwości. Uproś i dla nas łaskę, abyśmy i my zostali wyzwoleni od zła. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

III czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Napełnił ciebie smutek i wyrzuty sumienia za Twoje grzechy, dlatego namaściłaś stopy Jezusa wonnym olejkiem. Prosimy, aby i nasz żal za grzechy mógł być uczczeniem naszego Pana. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

IV czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Ty płakałaś u stóp Chrystusa, a twoje łzy upadały na Jego stopy. Ucałowałaś i wytarłaś je własnymi włosami. Spraw, aby i moje łzy smutku upadły na stopy Jezusa, aby Pan wymazał moje grzechy. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

V czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Stałaś u stóp krzyża i widziałaś śmierć Pana Jezusa ukrzyżowanego. Proszę Ciebie, abym i ja dzisiaj stał się świadkiem Jego męki. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

VI czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Widziałaś martwe Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i złożone na łonie Jego Matki. Wyjednaj nam łaskę, aby Maryja trzymała i nas w swych ramionach w godzinie śmierci. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

VII czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Ty byłaś obecna przy złożeniu Ciała Pana Jezusa w grobowcu. Spraw, abyśmy i my w godzinie śmierci zostali godnie pochowani. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

VIII czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Gdy wróciłaś po szabacie do pustego grobu, aby namościć Jezusa, pomyślałaś, że ktoś zabrał Jego Ciało. Spraw, aby także o nasze dusze ktoś zatroszczył się po śmierci. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

IX czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Ty potrafiłaś szczerze opłakiwać Jezusa po krzyżowej śmierci. Módl się w intencji naszych rodzin, krewnych, aby zostali pocieszeni po naszej śmierci. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

X czerwony paciorek:

Święta Mario Magdaleno. Ty zostałaś obdarowana darem widzenia Zmartwychwstałego Pana i napełniona radością. Wyproś i dla mnie radość ze spotkania z Bogiem w wieczności. Błagam Cię – pomagaj mi poznać moje sumienie.

Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Akt skruchy: Mój Miłosierny Boże. Boleję dzisiaj z powodu obrażania Ciebie moimi grzechami i winami moich bliźnich oraz całego świata. Pragnę szczególnie wyrazić swój żal, postanawiam się nawracać. Obiecuję z pomocą Twojej łaski i darów wyproszonych przez św. Marię Magdalene w tej koronce unikać okazji do grzechu i się przemieniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(3 razy) Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

 

 

KORONKA DO ŚW. MARII MAGDALENY (II)

INTENCJA(E) Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby, zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. Jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu, po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na krzyżyku: Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo… (O Wiarę, Nadzieję i Miłość)

Chwała Ojcu…

1 Tajemnica – Podróż z ciemności do światła śladem Jezusa: Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Łk 8, 1-3

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2 Tajemnica – Podróż z Oblubieńcem: Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują! Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Pnp 1, 4-5

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3 Tajemnica – Podróż z niewiedzy do wiedzy: W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Łk 10, 38-42

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4 Tajemnica – Podróż ze śmierci do życia: A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?” Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus zapłakał. Zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!”. J 11, 32-35.43-44

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5 Tajemnica – Podróż z materialności do duchowości: Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu! J 20, 11-16

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6 Tajemnica – Podróż z ziemi do nieba: Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”. J 20, 17-18

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

7 Tajemnica – Podróż z gniewu i samowoli do Miłości Chrystusa: Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! Bo miłość twa przedniejsza od wina. Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany – imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują! Pnp 1, 2-4

Nie płacz i nie smuć się, łaska Zbawiciela jest z tobą. Chwalmy Tego, Który uczynił nas prawdziwie ludźmi. Amen.

(10 razy) Zbawiciel uczynił mnie godną(ym), i bardzo dobrze mnie zna. Jezus kocha mnie ponad wszelką miarę. Piję ze Źródła Wody Żywej. Widziałam(em) Pana. Amen.

Chwała Ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(3 razy) Święta Mario Magdaleno, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

Patronka wzywana w chorobie oczu, przez niepełnosprawnych ruchowo, dzieci z problemami w chodzeniu, w zarobaczeniu.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl