KORONKA DO ŚW. RAJMUNDA NONNAT

 

 

 

 

 

Koronka składa się z trzech dziesiątek czerwonych paciorków, oddzielonych białymi paciorkami oraz trzech czerwonych

 

Na pierwszym białym paciorku:
Błogosławiony Święty Rajmundzie, którego narodziny były szczególnym przedmiotem miłosierdzia Bożego i który zostałeś przyjęty przez Najświętszą Pannę Miłosierną jako jej własny syn. Proszę, abyś wspomógł mnie w osiągnięciu cnót, które przemieniły cię w człowieka zdolnego do poświęcenia się ofiarnej służbie uwięzionych chrześcijan; gorącej miłości Najświętszej Dziewicy Maryi; przykładnej praktyce wiary, nadziei i miłości; umartwienia zmysłów; ducha modlitwy; i wewnętrznej jedności z Chrystusem w Eucharystii.
Proszę, wstawiaj się przed Panem i Jego Dziewiczą Matką, abym doświadczył uwolnienia od zła tego świata, tyranii moich własnych namiętności i napełnienia żywą wiarą i szczerym pragnieniem zbawienia.
Uproś dla mnie Boże miłosierdzie, prawdziwy żal za moje grzechy, męstwo w wierze, łaskę miłowania Boga i bliźniego oraz ostateczną niezłomną wytrwałość w pełnieniu świętej Bożej woli. Amen.

Na pierwszym czerwonym paciorku:
Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, widząc znak szczególnej Opatrzności, jaką Bóg dał ci w tak szczególnym porodzie, ogłaszając cię opiekunem matek w stanie błogosławionym i chrześcijańskich rodzin.
Zdrowaś Maryjo... .

Na drugim czerwonym paciorku:
Pozdrawiamy cię Święty Rajmundzie, który przez swoją wielką miłość i cierpienie aż do wyciszenia w imię Ewangelii przetrwałeś wszystko dla pojmanych chrześcijan.
Zdrowaś Maryjo... .

Na trzecim czerwonym paciorku:
Pozdrawiamy cię, Święty Rajmundzie, który odwiedzałeś, pocieszałeś, i umacniałeś wiarę chrześcijan pozbawionych wolności. Zdrowaś Maryjo... .

Na trzech białych paciorkach, oddzielających dziesiątki:
Ojcze Nasz... .
Boże, dzięki Twojej łasce, Święty Rajmund dokonał cudów w wykupywaniu Twojego wiernego ludu z rąk nikczemnych ludzi. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, abym uwolnił się od niewoli moich grzechów, abym mógł, w sposób wolny, zawsze czynić to, co podoba się Twojej świętej woli.

Na czerwonych paciorkach, wchodzącym w skład każdej z 3 dziesiątek:
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

 

P. Módl się za nami, o Święty Rajmundzie,
W. Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusa.

 

Boże, który sprawiłeś, że wysiłki Świętego Rajmunda w uwalnianiu chrześcijan z niewoli niewiernych były owocne, spraw, aby modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem uwolniły nas od niewoli grzechu, abyśmy mogli w sposób wolny pełnić Twoją świętą wolę. Amen.

 

Patron wzywany w obronie przed aborcją.

 

Koronka do św. Rajmunda Nonnat PDF

Litania do św. Rajmunda Nonnat

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Rajmunda Nonnat

Koronka do św. Rajmunda Nonnat

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!