Wstecz

Św. Patroni wzywani w chorobie Epilepsji

 Św. Achacy

 z Kapodocji

 Św. Cyriak Rzymianin

 Św. Hubert z Liege

 Św. Idzi opat

 Św. Jan Chrzciciel

 Św. Joachim

 Św. Kosma i Damian

 Św. Piotr Apostoł

 Św. Walenty z Rzymu

 Św. Wit

 Św. Wincenty

 Ferreriusz

Święci Patroni wzywani w chorobie Epilepsji

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W CHOROBIE EPILEPSJI

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.


św. Achacy z Kapadocji Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Antoni Wielki Pustelniku, módl się za nami.

św. Albanie z Moguncji męczenniku, módl się za nami.

św. Aleksy Rzymianinie Wyznawco (z Edessy) pustelniku, módl się za nami.

św. Apolinary z Rawenny męczenniku, módl się za nami.

św. Bibianno z Rzymu męczennico, módl się za nami.

św. Cyriaku Rzymianinie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Donacie z Arezzo biskupie, módl się za nami.

św. Dymfno męczennico, módl się za nami.

św. Ebrulfie pustelniku i opacie, módl się za nami.

św. Filipie Benicjuszu zakonniku, módl się za nami.

św. Gerebernie męczenniku, módl się za nami.

św. Gezelinie, módl się za nami.

św. Gislenie opacie, módl się za nami.

św. Gwidonie z Anderlechtu, módl się za nami.

św. Hubercie z Liege, módl się za nami.

św. Idzi Wspomożycielu opacie, módl się za nami.

św. Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

św. Janie Ewangelisto i Apostole, módl się za nami.

św. Joachimie, módl się za nami.

św. Klaro z Asyżu, módl się za nami.

św. Korneliuszu I papieżu, módl się za nami.

św. Kosmo i Damianie męczennicy, módl się za nami.

św. Lambercie z Maastricht, módl się za nami.

św. Maurze z Subiaco opacie, módl się za nami.

św. Nilu z Rossano opacie, módl się za nami.

św. Piotrze Apostole, módl się za nami.

św. Walenty z Rzymu, módl się za nami.

św. Wicie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Willibrordzie z Utrechtu biskupie, módl się za nami.

św. Wincenty Ferreriuszu prezbiterze, módl się za nami.

św. Wolfgangu z Ratyzbony biskupie, módl się za nami.

bł. Joachimie Piccolomini zakonniku, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli

 

Autor: Adam Kaźmierczak 30.08. A.D. 2020

Litania do świętych Wspomożycieli w chorobie epilepsji PDF

 Św. Dymfna

 Św. Jan Apostoł

 Św. Maur

 uczeń św. Benedykta

 Św. Antoni Wielki

 Pustelnik

 Św. Klara z Asyżu

 Św. Aleksy Rzymianin 

 Wyznawca

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

 Św. Wolfgang

 z Ratyzbony

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!