Św. Patroni wzywani przez chorych na Dżumę

 Św. Walenty z Rzymu

 Św. Barbara

 z Nikomedii

 Św. Peregryn Laziosi

 Św. Jerzy

 Św. Ignacy z Loyoli

Święci Patroni wzywani przez chorych

na Dżumę

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W CHOROBIE DŻUMIE

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Adrianie z Nikomedii, módl się za nami.

św. Antoni Pustelniku, módl się za nami.

św. Barbaro z Nikomedii Wspomożycielko, módl się za nami.

św. Beatusie z Thun mnichu i pustelniku, módl się za nami.

św. Benno z Miśni biskupie, módl się za nami.

św. Cyprianie z Kartaginy biskupie i męczenniku, módl się za nami.

św. Genowefo z Paryża dziewico, módl się za nami.

św. Ignacy z Loyoli, módl się za nami.

św. Janie i Pawle z Rzymu męczennicy, módl się za nami.

św. Jerzy Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Kajetanie z Thieny, módl się za nami.

św. Kazimierzu Jagielończyku królewiczu, módl się za nami.

św. Kolomanie ze Stockerau męczenniku, módl się za nami.

św. Krzysztofie Wspomożycielu i męczenniku, módl się za nami.

św. Kwirynie z Neuss męczenniku, módl się za nami.

św. Kwirynie z Rzymu męczenniku, módl się za nami.

św. Oswaldzie z Nortumbrii, módl się za nami.

św. Peregrynie Laziosi, módl się za nami.

św. Pirminie opacie biskup i misjonarzu, módl się za nami.

św. Rochu, módl się za nami.

św. Walburgo, módl się za nami.

św. Walenty z Rzymu, módl się za nami.

bł. Bronisławo mistyczko, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli

 

Autor: Adam Kaźmierczak 30.08. A.D. 2020

 

Litania do świętych Wspomożycieli w chorobie Dżumie PDF

 Św. Antoni Wielki

 Pustelnik

 Św. Genowefa

 z Paryża

 Św. Kajetan z Thieny

 Św. Krzysztof

 Św. Roch

 Św. Kazimierz

 Jagiellończyk

 Wstecz

 Św. Kwiryn z Rzymu

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!