Wstecz

Św. Patroni wzywani w chorobach zakaźnych

 Św. Roch

 Św. Rozalia z Palermo

 Św. Krzysztof

 Św. Sebastian

 Św. Genowefa z

 Paryża

 Św. Łucja z Syrakuz

Święci Patroni wzywani w chorobach zakaźnych

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W CHOROBIE ZAKAŹNEJ, EPIDEMII I ZARAZIE

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Aleksy Rzymianinie, módl się za nami.

św. Alojzy Gonzago spowiedniku, módl się za nami.

św. Antoni Wielki Pustelniku opacie, módl się za nami.

św. Barbaro z Nikomedii Wspomożycielko, módl się za nami.

św. Cyprianie z Kartaginy biskupie i męczenniku, módl się za nami.

św. Deodatcie z Nevers misjonarzu i biskupie, módl się za nami.

św. Edmundzie z Anglów królu i męczenniku, módl się za nami.

św. Erazmie z Fromii Wspomożycielu i biskupie, módl się za nami.

św. Erhardzie z Ratyzbony, módl się za nami.

św. Franciszek z Paoli mistyku, módl się za nami.

św. Franciszku Ksawery misjonarzu, módl się za nami.

św. Franciszku Regis zakonniku, módl się za nami.

św. Franciszku z Asyżu, módl się za nami.

św. Genowefo z Paryża, módl się za nami.

św. Godeberto z Noyon przeoryszo, módl się za nami.

św. Grzegorzu I Wielki papieżu i Doktorze Kościoła, módl się za nami.

św. Janie i Pawle z Rzymu męczennicy, módlcie się za nami.

św. Jerzy Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Kajetanie z Thieny, módl się za nami.

św. Karolu Boromeuszu biskupie, módl się za nami.

św. Kolomanie ze Stockerau męczenniku, módl się za nami.

św. Kosmo i Damianie męczennicy, módlcie się za nami.

św. Krystyno Cudowna z Mirabilis pastuszko i mistyczko, módl się za nami.

św. Krzysztofie Wspomożycielu męczenniku, módl się za nami.

św. Kwirynie z Neuss męczenniku, módl się za nami.

św. Łucjo z Syrakuz dziewico i męczennico, módl się za nami.

św. Maternie z Kolonii biskupie, módl się za nami.

św. Michale Archaniele, módl się za nami.

św. Peregrynie Lasiosi, módl się za nami.

św. Rafale Archaniele, módl się za nami.

św. Remigiuszu z Reims, módl się za nami.

św. Rochu, módl się za nami.

św. Rozalio z Palermo dziewica i pustelnica, módl się za nami.

św. Sebastianie męczenniku, módl się za nami.

św. Teklo dziewico i męczennico, módl się za nami.

św. Walenty z Rzymu, módl się za nami.

św. Wawrzyńcze diakonie i męczenniku, módl się za nami.

bł. Bartłomieju Bompedoni zakonniku i kapłanie, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli

 

Autor: Adam Kaźmierczak 30.08. A.D. 2020

 

Litania do świętych Wspomożycieli w chorobie zakaźnej, epidemii i zarazie PDF

 Św. Franciszek

 Ksawery

 Św. Franciszek z Asyżu

 Św. Peregryn Laziosi

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

 Św. Kwiryn z Rzymu

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!