Wstecz

Św. Patroni wzywani w chorobach oczu

 Św. Cyriak Rzymianin

 Św. Klara z Asyżu

 Św. Łucja z Syrakuz

 Św. Małgorzata

 Antiocheńska

 Św. Maria Magdalena

 Św. Rafał Archanioł

 Św. Wit

 Św. Wawrzyniec

 Diakon

Święci Patroni wzywani w chorobach oczu

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W CHOROBIE OCZU

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Abdonie i św. Sennenie męczennicy, módlcie się za nami.

św. Adelajdo z Vilich przeoryszo, módl się za nami.

św. Adelgundo przeoryszo, módl się za nami.

św. Alojzy Gonzago spowiedniku, módl się za nami.

św. Augustynie z Hippony Doktorze Kościoła, módl się za nami.

św. Cyriaku Rzymianinie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Deochardzie opacie, módl się za nami.

św. Emmo z Gurk zakonnico, módl się za nami.

św. Ermelindo z Meldaert pustelnico, módl się za nami.

św. Etelredo z Ely opatko, módl się za nami.

św. Faro opatko, módl się za nami.

św. Feliksie z Noli męczenniku, módl się za nami.

św. Franko z Piacenzy opatko, módl się za nami.

św. Gezelinie, módl się za nami.

św. Helgo ze Schwarzenbergu, módl się za nami.

św. Hieronimie Doktorze Kościoła, módl się za nami.

św. Józefie z Nazaretu Oblubieńcze Maryi, módl się za nami.

św. Kilianie z Wurzburga męczenniku, módl się za nami.

św. Klaro z Asyżu, módl się za nami.

św. Koleto z Boylet zakonnico, módl się za nami.

św. Kolumbie z Hy, módl się za nami.

św. Kolumbo z Sens męczennico, módl się za nami.

św. Krzysztofie Wspomożycielu i męczenniku, módl się za nami.

św. Kwirynie z Neuss męczenniku, módl się za nami.

św. Kwirynie z Tegernsee męczenniku, módl się za nami.

św. Lambercie z Maastricht, módl się za nami.

św. Landeliniu z Ettenheimmunster pustelniku i męczenniku, módl się za nami.

św. Leodegardzie z Autun biskupie i męczenniku, módl się za nami.

św. Łucjo z Syrakuz dziewico i męczennico, módl się za nami.

św. Magnusie z Fuessen biskupie i misjonarzu, módl się za nami.

św. Małgorzato z Antiochii Pizydyjskiej Wspomożycielko, módl się za nami.

św. Mario Magdaleno, módl się za nami.

św. Otylio z Alzacji, módl się za nami.

św. Pirminie opacie biskupie i misjonarzu, módl się za nami.

św. Rafale Archaniele, módl się za nami.

św. Reineldiso dziewico i męczennico, módl się za nami.

św. Rozelino de Villeneuve przeoryszo i mistyczko, módl się za nami.

św. Salomeo mniszko klauzurowa, módl się za nami.

św. Teklo dziewico i męczennico, módl się za nami.

św. Teobaldzie Dietbald z Provins pustelniku, módl się za nami.

św. Uguzo pasterzu, módl się za nami.

św. Ulryku z Augsburga, módl się za nami.

św. Walburgio, módl się za nami.

św. Wawrzyńcze diakonie i męczenniku, módl się za nami.

św. Wicie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Wolfgangu z Ratyzbony, módl się za nami.

św. Wolfzyndo męczennico, módl się za nami.

bł. Ilgo pustelnico, módl się za nami.

bł. Ramwoldzie z Ratyzbony, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli. 

 

Autor: Adam Kaźmierczak 29.08. A.D. 2020

 

 

Litania do świętych Wspomożycieli w chorobie oczu PDF

 Św. Krzysztof

 Św. Hieronim

 Św. Józef z Nazaretu

 Św. Tekla

 Św. Augustyn z

 Hippony

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

 Św. Wolfgang

 z Ratyzbony

 Św. Kwiryn z Rzymu

 Św. Feliks z Noli

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!