Św. Idzi opat

     Wstecz

     Św. Jerzy

     Św. Małgorzata Antiocheńska

     Św. Dominik Guzman

     Św. Wit

     Św. Antoni z Padwy

     Św. Maciej Apostoł

     Św. Wincenty Ferreriusz

     Św. Medard z Noyon

Bezpłodność

Św. Patroni wzywani w chorobach:

Święci Patroni wzywani w bezpłodności

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W BEZPŁODNOŚCI

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Antoni z Padwy, módl się za nami.

św. Dominiku Guzman, módl się za nami.

św. Elżbieto Sprawiedliwa matko św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.

św. Fideso męczennico, módl się za nami.

św. Filipie Neri mistyku, módl się za nami.

św. Franciszku z Paoli mistyku, módl się za nami.

św. Gabrielu Archaniele, módl się za nami.

św. Idzi Wspomożycielu opacie, módl się za nami.

św. Jacku Odrowążu zakonniku, módl się za nami.

św. Jerzy Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Koleto z Boylet zakonnico, módl się za nami.

św. Łucjo z Bergu, królewno i pasterko, módl się za nami.

św. Macieju Apostole męczenniku, módl się za nami.

św. Małgorzato z Antiochii Pizydyjskiej Wspomożycielko, módl się za nami.

św. Maturynie z Sens misjonarzu i egzorcysto, módl się za nami.

św. Medardzie z Noyon, módl się za nami.,

św. Teobaldzie Dietbald z Provins pustelniku, módl się za nami.

św. Wicie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Wincenty Ferreriuszu prezbiterze, módl się za nami.,

św. Wolfgangu z Ratyzbony, módl się za nami.

bł. Dawidzie z Himmerod, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Autor: Adam Kaźmierczak 29.08. A.D. 2020

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do CZTERNASTU ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI

Źródło: https://bzz24.pl/swieci-patronowie-wzywani-w-chorobach

 

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W BEZPŁODNOŚCI PDF

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Koronka o zwycięstwo nad szatanem

Nowenna Pompejańska

Kontakt

Blog

     Św. Filip Neri

     Św. Gabriel Archanioł

     Św. Jacek Odrowąż

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!