Św. Idzi opat

 Wstecz

 Św. Jerzy

 Św. Małgorzata

 Antiocheńska

 Św. Dominik Guzman

 Św. Wit

 Św. Antoni z Padwy

 Św. Maciej Apostoł

 Św. Wincenty

 Ferreriusz

 Św. Medard z Noyon

Św. Patroni wzywani w bezpłodności

Święci Patroni wzywani w bezpłodności

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI W BEZPŁODNOŚCI

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Antoni z Padwy, módl się za nami.

św. Dominiku Guzman, módl się za nami.

św. Elżbieto Sprawiedliwa matko św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.

św. Fideso męczennico, módl się za nami.

św. Filipie Neri mistyku, módl się za nami.

św. Franciszku z Paoli mistyku, módl się za nami.

św. Gabrielu Archaniele, módl się za nami.

św. Idzi Wspomożycielu opacie, módl się za nami.

św. Janie Pawle II papieżu, módl się za nami.

św. Jacku Odrowążu zakonniku, módl się za nami.

św. Jerzy Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Koleto z Boylet zakonnico, módl się za nami.

św. Łucjo z Bergu, królewno i pasterko, módl się za nami.

św. Macieju Apostole męczenniku, módl się za nami.

św. Małgorzato z Antiochii Pizydyjskiej Wspomożycielko, módl się za nami.

św. Maturynie z Sens misjonarzu i egzorcysto, módl się za nami.

św. Medardzie z Noyon, módl się za nami.,

św. Teobaldzie Dietbald z Provins pustelniku, módl się za nami.

św. Wicie Wspomożycielu, módl się za nami.

św. Wincenty Ferreriuszu prezbiterze, módl się za nami.,

św. Wolfgangu z Ratyzbony, módl się za nami.

bł. Dawidzie z Himmerod, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli

 

Autor: Adam Kaźmierczak 29.08. A.D. 2020

 

 

 Św. Filip Neri

 Św. Gabriel Archanioł

 Św. Jacek Odrowąż

Litania do świętych Wspomożycieli w bezpłodności PDF

 Św. Anna matka NMP

 Św. Jan Paweł II

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

 Św. Wolfgang

 z Ratyzbony

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!